Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Unesco Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Proklamując 21 maja Światowym Dniem Różnorodności Kulturowej, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych kierowało się nie tylko zasadą poszanowania i ochrony praw człowieka, ale także wyjątkowym znaczeniem kultury jako czynnika prorozwojowego i sprzyjającego budowaniu pokojowych relacji między ludźmi.

Pokazuje to jak ważną rolę pełni różnorodność kulturowa w światowej integracji. Tego dnia
na świecie ma miejsce wiele wydarzeń, które pozwolą nam pogłębić wiedzę na temat innych kultur
oraz ich przedstawicieli.

Jest to też dobra okazja do uświadomienia rządów, polityków i uczestników życia społecznego,
o konieczności ochrony kultury, szczególnie w krajach, w których szybki rozwój może przyczynić się do zaniku niektórych elementów kultury.

W tym dniu powinniśmy zastanowić się jakie jest nasze nastawienie wobec innych kultur
i uświadomić sobie jak ważna jest różnorodność kulturowa dla rozwoju ludzkości.

Skip to content