Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Unesco Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska – dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata. Celem obchodów Dnia jest pogłębienie świadomości społecznej na temat konieczności ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego.

Ochrona środowiska jest to całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód. Nauka o ochronie środowiska to sozologia.
Sposoby ochrony środowiska:
racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego,
recykling, czyli segregowanie odpadów w celu ich ponownego użycia.
W Polsce obowiązek ochrony środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
Pamiętajmy o tym, aby dbać o nasze środowisko, ponieważ gdyby nie ono nie moglibyśmy żyć na tym świecie.

Skip to content