Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Absolwenci oraz z historii szkoły Wspomnień czar

OKLADKA Wspomnienie uczniow klasy „d” 1964-1968Spotkanie klasy „d” 1964-1968 8 września 2018r. – Restauracja Nowodworska w Legnicy

Rok 2018 jest dla nas szczególny. 19 maja podczas uroczystej zbiórki przed gmachem II Liceum Ogólnokształcącego, którą uświetniła obecność pocztu sztandarowego Szkoły, obchodziliśmy 50-tą rocznicę otrzymania świadectw dojrzałości i 70-tą rocznicę powstania

II LO. Dla upamiętnienia tych wydarzeń opracowaliśmy i wydaliśmy drukiem książkę „Historia jednej klasy…1957…1968…2018”. W skład zespołu redakcyjnego weszli: Teresa Banach, Krystyna Kwiatkowska-Hashim, Hubert Krotkiewski i Andrzej Miernicki, jako przewodniczący. To limitowane wydanie zawiera wspomnienia byłych wychowanków pani Barbary Bakalus z klasy 'd’ z lat 1964-68. Każdy z nas cofnął się ku przeszłości i przeniósł na papier klimat lat szkolnych. Ciekawostką jest, że okładkę stanowi zdjęcie naszego dziennika klasowego z roku matury.

8 września odbyło się nasze 18-te spotkanie, które nazwaliśmy „książkowym”. Wzięła w nim udział mgr Barbara Bakalus i dziewiętnastka jej dawnych uczniów. Dwudziesty, odnaleziony po latach w USA, towarzyszył nam za pośrednictwem Skype’a. Każdy z uczestników bankietu otrzymał na pamiątkę podpisany przez pozostałe osoby egzemplarz „Historii…”,.

13 września wręczyliśmy książki dyrektor II Liceum mgr Grażynie Ciosmak i wicedyrektor mgr Annie Górskiej z podziękowaniami za życzliwość i sprzyjanie naszemu przedsięwzięciu. Biblioteka szkolna również otrzymała dwa woluminy, do których odsyłamy zainteresowanych treścią. Trzeba tu dodać, że nasza książka nie powstałaby bez wydatnej pomocy pań bibliotekarek, mgr Doroty Chmiel i mgr Joanny Niedzieli-Miczugi, które pomagały nam w wyszukiwaniu materiałów archiwalnych.

 

Zespół Redakcyjny

Skip to content