Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Sport Mistrzostwa Polski w karate juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w Wejherowie

 

W dniach od 11 do 13 listopada 2022 r. odbyły się Mistrzostwa Polski w karate juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w Wejherowie. Gratulujemy Wojtkowi Kołodziejskiemu, uczniowi Naszego Liceum za zdobycie brązowego medalu. Nie jest to jedyny debiut Wojtka ponieważ, zajął on również trzecie miejsce w drużynówce kumite, lecz na tym nie kończy. Już niedługo jedzie na zawody karate, gdzie będzie reprezentować Naszą Szkołę! Ponadto są to pierwsze zawody międzyszkolne, ponieważ karate dopiero niedawno dołączyło do szkolnych konkurencji.

75-lecie Radiowęzeł w II LO – czy wiesz, że…?

Każdego dnia, 5 minut przed długą przerwą rozbrzmiewa szkolny radiowęzeł. „Minister propagandy” informuje nas o zebraniach samorządu, agend szkolnych, czy sukcesach naszych uczniów. A jakie były początki „szkolnego komunikatora”? Pomysłodawcą był nauczyciel fizyki i chemii Adam Tomczyk. Uczniowie koła fizycznego w roku 1963 zrealizowali pomysł swojego profesora tak dobrze, że radiowęzeł służy do dziś.

Na fotografii Adam Tomczyk, nauczyciel fizyki i chemii, a w latach 1963 – 1970 dyrektor szkoły.
Tekst z publikacji A. Miernickiego „Historia jednej klasy…1957…1968…2018”, Oficyna Wydawnicza DEKORGRAF, Żagań 2018

Prelekcje wykłady spotkania Prelekcje na temat wolontariatu

We wtorek 15 listopada 2022 r. na 3 i 4 godzinie lekcyjnej odbyły się prelekcje dotyczące świadomego wolontariatu, które poprowadził Pan Jakub Należny – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Legnicy ds. Dzieci i Młodzieży, będący jednocześnie absolwentem Naszej Szkoły. W wydarzeniu wzięły udział wszystkie klasy pierwsze.

Święta narodowe, apeleWolontariat. Akcje charytatywne Konkurs Wiedzy o Polsce

W Naszej Szkole dnia 10 listopada odbył się Konkurs Wiedzy o Polsce, zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas w ramach uczczenia zbliżającego się Dnia Niepodległości. Konkurs miał na celu wzbudzić ducha patriotyzmu i ukazać jak ważna jest wiedza o naszej ojczyźnie. Ponadto uczestnictwo w konkursie wiązało się z działalnością charytatywną w związku ze Szlachetną Paczką, w której działania szkoła angażuje się od wielu lat. W konkursie wzięło udział 115 uczniów Naszej Szkoły, co sprawiło, że udało nam się zebrać 575 zł, które w całości zostaną przeznaczone na zbiórkę. Akcje charytatywne pokazują nam wartość Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, w którym świętujemy wolność, niepodległość, a także zjednoczenie.
Zachęcamy do pamięci tego święta przez cały rok jednocząc się w pomocy potrzebującym!

75-lecie Pierwszy sztandar szkoły – czy wiesz, że…?

10 czerwca 1961 roku, szkole został wręczony sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Na uroczystości przybyli zaproszeni goście z Kuratorium Oświaty, przedstawiciele władz Legnicy, absolwenci oraz uczniowie w strojach galowych (w mundurkach). Zaproszono też orkiestrę wojskową, która w kolumnie marszowej poprowadziła wszystkich do Domu Kultury im. G. Dua, gdzie wręczono dyrektorowi Kazimierzowi Kokotowi sztandar. W części artystycznej, uczniowie przedstawili fragment „Nocy listopadowej” Stanisława Wyspiańskiego. Obecnie pierwszy sztandar szkoły spoczywa w gablocie na przeciwko pokoju nauczycielskiego.
Tekst pochodzi z publikacji Andrzeja Miernickiego „Historia jednej klasy… 1957…1968…2018”, Oficyna Wydawnicza DEKORGRAF, Żagań 2018

Uzdolnieni Sukcesy plastyczne Mai Siwik

Uczennica klasy 2c Maja Siwik jako jedyna w swojej kategorii wiekowej zwyciężyła w Miejskim Konkursie Plastycznym ” Święto Niepodległości”. Konkurs zorganizowało Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy, jednocześnie druga z prac Mai ” Piłsudski” została wyeksponowana w formie wystawy 11 listopada w okolicy Galerii Satyrykon w Legnicy. Była to akcja plastyczna #szóstkaZwolności zorganizowana przez Legnickie Centrum Kultury, która miała na celu uczcić postacie, które odegrały najważniejszą rolę   w procesie odzyskiwania przez nasze państwo niepodległości.

Wolontariat. Akcje charytatywne Podziękowania dla społeczności II LO

Na ręce Pani Dyrektor Anny Górskiej zostały przekazane podziękowania od Pana Jakuba Należnego Pełnomocnika Prezydenta Legnicy do Spraw Dzieci i Młodzieży za pełne zaangażowanie i wsparcie przy realizacji dwóch legnickich projektów.

Unesco Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze

Podczas 31. Sesji Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Programu Człowiek i Biosfera UNESCO (ICC MAB), która odbyła się w Paryżu w dniach 17-21 czerwca 2019 r., na listę Rezerwatów Biosfery UNESCO został wpisany Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze”, składający się z rezerwatów na terenie Polski i Ukrainy.

Roztocze to malowniczy region o wielkich walorach przyrodniczych i kulturowych, ważny korytarz ekologiczny o dużej bioróżnorodności, obejmujący obszary lessowe, niewysokie wapienne wzgórza porośnięte lasami oraz pokryte wstęgami pól, głębokie doliny rzek oraz złoża wód mineralnych i drewna kopalnego. Rezerwat jest odwiedzany przez około 600 tysięcy turystów rocznie.  

Wpisanie Rezerwatu na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO umożliwi szerszą promocję regionu, rozwinięcie turystyki i infrastruktury oraz wpłynie na umocnienie tożsamości kulturowej jego mieszkańców. Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze” jest jedenastym rezerwatem biosfery w Polsce, piątym o charakterze transgranicznym. 

Psycholog ZGADNIJ, KTO TO!

W ramach „Tygodnia Dbania o Dobre Relacje” nauczyciele naszej placówki przygotowali dla swoich uczniów konkurs pod hasłem „Zgadnij, kto to!”. Polegał on na odgadnięciu kto znajduje się na fotografiach z dzieciństwa, a pojawili się na nich nie kto inny, jak Wasi nauczyciele! Zadaniem uczniów było rozszyfrowanie, który nauczyciel kryje się za dziewczynką z warkoczykami, kto przebrał się na szkolną zabawę w strój ludowy oraz kto biega boso po trawie. Jak się okazało, było to wielkim wyzwaniem!

Najwierniejszą intuicją wykazała się Maja Ślusarek, uczennica klasy 2e. Maja, stosując znane jedynie sobie procedury, rozpoznała 5 pracowników pedagogicznych naszej szkoły.

Na wyróżnienie zasłużyły także osoby, które rozpoznały 4 nauczycieli: Mateusz Dobryniewski 2e, Aleksandra Lepczak 2c, Adrianna Radziwon 2c, Aleksandra Kozierkiewicz 4f, Amelia Kowalczyk 4f, Wiktor Lewandowski 4g, Michał Nagórny 4f.

Historia, WOSOlimpiady I Ogólnopolska Olimpiada Gier Planszowych

Instytut Pamięci Narodowej zorganizował ogólnopolski projekt promocji historii poprzez gry planszowe. 3 i 4 listopada miały miejsce eliminacje regionalne we Wrocławiu do których zgłosiło się 300 uczestników w 6 kategoriach. Nasze liceum było reprezentowane przez 7 zespołów, które zajęły w swoich kategoriach następujące miejsca:

Gra Miś Wojtek: 7 i 8 miejsca na 50 zespołów (Aleksander Siwulski 1b, Bartłomiej Kaczmarczyk 1g, Sośniak Aleksander 1g i Wojciech Tytuła 1g).
Znaj znak: 2 miejsce (Wiktor Surdyk 1a i Cezary Kalarus 1g) na 35 zespołów, tutaj indywidualnie wyróżniony został Wiktor Surdyk, który jako jedyny wygrał wszystkie 6 rozgrywek.
Gwiaździsta eskadra: 4 i 5 miejsce na 18 zespołów. Dominik Pachoń 2d, Wiktor Szklarski 2d, Bartosz Załoziński 2d, Bartosz Górnicki 2e, Kacper Jarmuziewicz 2e, Dominik Zgrzeblak 2e

We wszystkich rozgrywkach uczniowie byli poddani testowi wiedzy historycznej z danej dziedziny.

Skip to content