Skocz do treści

Kategoria Unesco

Unesco Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Święto obchodzone 18 kwietnia w większości krajów świata. Zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisane przez UNESCO do rejestru imprez kulturowych o znaczeniu światowym w 1983 roku. Głównym celem jest przybliżenie mieszkańcom wagi problematyki dziedzictwa kulturowego.

W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju. Elementem Dnia Ochrony Zabytków w Polsce jest nagrodzenie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony zabytków z różnych dziedzin.

Unesco Światowy Dzień Poezji

UNESCO po raz pierwszy obchodziło Światowy Dzień Poezji podczas 30. Ogólnej Konferencji w Paryżu w 1999 roku w celu wsparcia różnorodności językowej poprzez poetycką ekspresję oraz zwiększenia szans dla zagrożonych języków, aby zostały usłyszane.
Dzień obchodzony jest co roku 21. Marca. Jego celem jest propagowanie czytania, propagowania i pisania utworów o charakterze poetyckim. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie.

Unesco Dzień Kobiet

Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca. Dzień został ustanowiony w 1910 roku w celu krzewienia idei równouprawnienia oraz uczczenia ofiar w walce o emancypację kobiet. W latach 1908-11 w USA odbyło się wiele protestów kobiet – żądały one równych praw politycznych i ekonomicznych. Uczestniczkami były głównie pracownice fabryk, w których panował powszechny wyzysk.
Święto to straciło swój feministyczny wydźwięk, a stało się po prostu okazją do okazania szacunku płci pięknej. Mężczyźni w ten dzień wręczają znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki. 
W tym pięknym dniu składamy wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarz i byście zawsze czuły  się doceniane.

Unesco Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku zginęło pięciu studentów, którzy podczas demonstracji domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Dzień języka ojczystego ma w założeniu pomoc w obronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.
Ponadto ideą obchodów Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata, a jednocześnie na konieczność jego ochrony i promocji wielojęzyczności, zagrożonej z powodu rosnącej liczby języków ginących.

Unesco Światowy Dzień Radia

13 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Radia.

Jest to święto obchodzone od 2012 roku z inicjatywy Hiszpanii który ma upamiętniać inaugurację działalności rozgłośni Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1946 roku. Z inicjatywą wyszła Academia Española de la Radio 20 września 2010. Do dyrektora generalnego UNESCO wniosek trafił 26 sierpnia 2011. Pierwsze obchody odbyły się 13 lutego 2012.

Unesco Międzynarodowy dzień kobiet i dziewcząt w nauce

11 lutego Międzynarodowy dzień kobiet i dziewcząt w nauce

Jest to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Obchody tego święta mają na celu uznanie kluczowej roli, jaką odgrywają kobiety i dziewczęta w środowiskach naukowych i technologicznych. Udział kobiet w działalności naukowej odróżnia się od udziału mężczyzn w wielu aspektach m.in.: mniejszego zaangażowania kobiet w działalność naukową w każdej epoce (także współcześnie) oraz preferowania przez nie określonych dziedzin naukowych. W XX wieku większość uniwersytetów przestała przyjmować w grono studentów wyłącznie mężczyzn.

Unesco Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

UNESCO w ten sposób wyraża swoje zaangażowanie w zwalczanie rasizmu i wszelkich innych form nietolerancji, które mogą prowadzić do grupowej przemocy. 27 stycznia przypada rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau przez wojska radzieckie w 1945 r. 

Unesco Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

10 grudnia 2017 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wchodzi w siedemdziesiąty rok obowiązywania.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta została w Paryżu, 10 grudnia 1948 roku. Zapisano w niej najważniejsze prawa, przysługujące wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w razie prześladowania; zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do życia w godziwych warunkach materialnych. Deklaracja stała się podstawą międzynarodowych dokumentów chroniących prawa człowieka.

UNESCO, które powstało tuż po zakończeniu II wojny światowej dla “budowania pokoju w umysłach ludzi”, miało znaczący wkład w powstanie i treść Deklaracji.

Unesco Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim

 
Jest to święto międzynarodowe, obchodzone co roku 29 listopada, w rocznicę przyjęcia rezolucji o podziale Palestyny na dwie części – żydowską i arabską. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 2 grudnia 1977r i po raz pierwszy obchodzone było w 1978 roku. Święto ma na celu solidarność i wsparcie dla Palestyny. W ramach obchodów tego dnia odbywają się wystawy na temat praw Palestyńczyków oraz inne wydarzenia kulturalne.

Unesco Dzień eliminacji przemocy wobec kobiet

25 listopada obchodzony był Międzynarodowy dzień eliminacji przemocy wobec kobiet.

Datę wybrano nieprzypadkowo – 25 listopada 1960 r. w rządzonej po dyktatorsku przez Rafaela Trujillo Dominikanie zamordowano trzy siostry Mirabal.

Przemoc wobec kobiet to poważny problem społeczny, często przemilczany i nie traktowany poważnie. Udajemy, że go nie ma… 

godło Polski 1918 - 2018 100-lecie odzyskania niepodległości wiarygodna szkoła ranking szkół PERSPEKTYWY portal legnica.eu
róża wyspiańskiego portal IT-SZKOŁA Centralna Komisja Egzaminacyjna Fundacja KGHM Fundacja DKMS BIP