Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Kategoria Unesco

Unesco Bądź bezpieczny na drodze

wizyta policji27 listopada klasy 1A, 1B, 1D i 1E wzięły udział w prelekcji przygotowanej przez przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego na temat zachowania zasad bezpieczeństwa drogowego.

Unesco Światowy dzień telewizji

Coroczne święto obchodzone 21 listopada, upamiętniające obrady pierwszego Światowego Forum Telewizji, które odbyło się w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ, w 1996 roku.

Przy podejmowaniu uchwały 11 głosów było przeciw.

Obchodom Światowego Dnia Telewizji sprzyja globalna wymiana programów poruszających tematy pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju społecznego i gospodarczego, a także kultury.

 Jest to także okazja do przybliżenia historii telewizji, jakie możliwości nam daje, a także jaki wywiera wpływ na życie społeczeństwa oraz jakie zagrożenia wiążą się z jej oglądalnością.

Telewizja przyczynia się do postępu i poprawy warunków życia ludzi na świecie, dzięki niej docierają do nas informacje z całego świata.

Unesco Światowy Dzień Tolerancji

Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej. Obchody Dnia Tolerancji mają na celu: znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji, zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i  informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji, wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

Unesco Światowy Dzień Filozofii

 Światowy Dzień Filozofii to święto obchodzone co roku w trzeci czwartek listopada.  Tego roku wypada ono 16 listopada

       Pierwszy raz Dzień Filozofii obchodzono 21 listopada 2002 roku w ramach wewnętrznych postanowień UNESCO.  Oficjalnie ogłoszono trzeci czwartek listopada na Konferencji Generalnej w Paryżu w 2005 roku.

Obchody mają na celu zwrócenie uwagi na znaczenie filozofii i zachęcenie społeczeństwa (w szczególności młodzieży) do zainteresowania się tym tematem jako dyscypliną nauki. Mają również być inspiracją do krytycznego myślenia i debaty filozoficznej nad problemami współczesnego świata.

Organizowane są sympozja, wykłady, konferencje a także dni otwarte i warsztaty wśród młodzieży akademickiej. Umożliwia to wszystkim wzięcie udziału bez względu na zawód.

Jako jeden z symboli filozofii uznawana jest dobrze wszystkim znana rzeźba ,,Myśliciela” Auguste’a Rodina.

Unesco Światowy Dzień Nauki Dla Pokoju i Rozwoju

Światowy Dzień Nauki Dla Pokoju i Rozwoju obchodzony 10.11 jest częścią Światowego Tygodnia Nauki i Pokoju. Dzień ten został ustalony na Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2001r.

Celem obchodów jest :

 – podniesienie świadomości na temat roli nauki w społeczeństwie pokoju,

 – solidarność we wspieraniu krajowej i międzynarodowej nauki w poszczególnych krajach,

 – zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed nauką,

– zwiększenie wsparcia dla osiągnięć naukowych

Przesłanie Światowego Dnia Nauki nawiązuje także do zaangażowania UNESCO w rozwój międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej, jako ważnego elementu promowania pokojowego i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Tegoroczny temat brzmi: ,,Nauka dla globalnego porozumienia”.

Unesco Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

27 października obchodziliśmy Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego.

Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego obchodzony jest w tym roku pod hasłem: „Odkrywać. Pamiętać. Dzielić się”.

Dziedzictwo audiowizualne stanowi niezwykle istotną część dziedzictwa dokumentacyjnego – zwłaszcza dla rozumienia dziejów i kultury XX i XXI wieku. Właśnie zwróceniu uwagi na jego wyjątkową wartość dla kultury, tożsamości społeczeństw, grup, jednostek, a jednocześnie na jego podatność na utratę, służy ogłoszony w 2005 roku Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego.

Obchody Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego dają okazję do refleksji oraz do rozwijania szerszej świadomości społecznej dotyczącej konieczności zapewnienia dostępności dziedzictwa audiowizualnego obecnym i przyszłym pokoleniom.

Unesco Dzień Narodów Zjednoczonych

DZIEŃ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH – 24 PAŻDZIERNIK

Święto upamiętnia wejście w życie Karty Narodów Zjednoczonych 24 października 1945 roku. Z tej okazji na całym świecie odbywają się konferencje czy imprezy poświęcone Organizacji Narodów Zjednoczonych. Omawia się m. in. osiągnięcia i cele tej organizacji, jak utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa czy rozwijanie przyjaznych stosunków między państwami.

Unesco Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof

Został  ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, dziś patronat nad tym dniem przejęło UNESCO.

Obchodzony jest  13 października  nieprzerwanie od 1990 roku. Początkowo święto to miało być obchodzone tylko w czasie trwania Międzynarodowej Dekady Ograniczania Klęsk Żywiołowych (1990-1999). Szybko zorientowano się jednak, że potrzeba zwrócenia uwagi na skutki klęsk żywiołowych oraz zapobiegania kolejnym, nie ma daty przydatności, która mogłaby się skończyć.

Dzień ten obchodzony jest, aby zwrócić uwagę na to, jak dużo wysiłku, ciężkiej pracy i pieniędzy trzeba włożyć, by odwrócić następstwa kilkuminutowego zdarzenia. Najczęstsze kataklizmy to: powodzie, tajfuny, erupcje wulkaniczne, trzęsienia ziemi czy rozległe pożary.

Co roku poszkodowanych w wyniku takich katastrof jest 23-27 mln. ludzi na całym świecie. W ostatnich latach udaje nam się coraz lepiej radzić, ale nie mamy szans z naturą.

Usuwaniem szkód zajmują się specjalne organizacje, m. in.: Czerwony Krzyż (również PCK), Czerwony Półksiężyc, a także wielu wolontariuszy i ludzi dobrej woli.  Naszym zadaniem, jako społeczeństwa, jest staranie się o to, aby jeszcze przed katastrofą czy klęską żywiołową ograniczyć ich skutki, a potem razem wracać do „normalności”.

Unesco Światowy Dzień Nauczycieli

Dnia 5 października na całym świecie obchodzimy dzień Edukacji Narodowej pod patronatem UNESCO.  W tym roku obchodzony będzie pod hasłem wolności nauczania i umacniania pozycji tego zawodu (Teaching in Freedom, Empowering Teachers).

 Według Instytutu statystycznego UNESCO, na świecie brakuje w tej chwili 69 milionów wykwalifikowanych nauczycieli w szkołach wszystkich poziomów nauczania. Bez nich osiągnięcie do 2030 roku celu powszechnej edukacji podstawowej i średniej edukacji będzie niemożliwe.

W Polsce  święto zostało  oficjalnie ustanowione  27 kwietnia 1972r.  Jest ono okazją do podziękowania  nauczycielom za trud włożony w naszą edukacje oraz wychowanie. W tym ważnym dniu wszystkim pedagogom oraz pracownikom naszego liceum życzymy  dużo szczęścia oraz radości z wykonywanej pracy.

Unesco Międzynarodowy Dzień Demokracji pod patronatem Unesco

15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Demokracji pod patronatem Unesco. 

Głównym założeniem obchodów tego dnia jest przypomnienie, czym jest demokracja. To przecież nie tylko rodzaj systemu politycznego, ale również pewien sposób życia i wartości, które są nam tak bliskie: wolne wybory, wolność słowa, sumienia, wyznania, przekonań. A oto kilka cytatów, jak wielkie postaci widzą demokrację:

Z narodu, przez naród, dla narodu” – Abraham Lincoln

Nie może być demokracji bez określonych reguł. Wolność nie znaczy, że można poruszać się po niewłaściwej stronie ulicy” – Indira Gandhi

Demokracja to najgorsza forma rządu, z wyjątkiem innych form” – Winston Churchill