Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Kategoria Unesco

Unesco Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

27 października obchodziliśmy Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego.

Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego obchodzony jest w tym roku pod hasłem: „Odkrywać. Pamiętać. Dzielić się”.

Dziedzictwo audiowizualne stanowi niezwykle istotną część dziedzictwa dokumentacyjnego – zwłaszcza dla rozumienia dziejów i kultury XX i XXI wieku. Właśnie zwróceniu uwagi na jego wyjątkową wartość dla kultury, tożsamości społeczeństw, grup, jednostek, a jednocześnie na jego podatność na utratę, służy ogłoszony w 2005 roku Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego.

Obchody Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego dają okazję do refleksji oraz do rozwijania szerszej świadomości społecznej dotyczącej konieczności zapewnienia dostępności dziedzictwa audiowizualnego obecnym i przyszłym pokoleniom.

Unesco Dzień Narodów Zjednoczonych

DZIEŃ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH – 24 PAŻDZIERNIK

Święto upamiętnia wejście w życie Karty Narodów Zjednoczonych 24 października 1945 roku. Z tej okazji na całym świecie odbywają się konferencje czy imprezy poświęcone Organizacji Narodów Zjednoczonych. Omawia się m. in. osiągnięcia i cele tej organizacji, jak utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa czy rozwijanie przyjaznych stosunków między państwami.

Unesco Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof

Został  ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, dziś patronat nad tym dniem przejęło UNESCO.

Obchodzony jest  13 października  nieprzerwanie od 1990 roku. Początkowo święto to miało być obchodzone tylko w czasie trwania Międzynarodowej Dekady Ograniczania Klęsk Żywiołowych (1990-1999). Szybko zorientowano się jednak, że potrzeba zwrócenia uwagi na skutki klęsk żywiołowych oraz zapobiegania kolejnym, nie ma daty przydatności, która mogłaby się skończyć.

Dzień ten obchodzony jest, aby zwrócić uwagę na to, jak dużo wysiłku, ciężkiej pracy i pieniędzy trzeba włożyć, by odwrócić następstwa kilkuminutowego zdarzenia. Najczęstsze kataklizmy to: powodzie, tajfuny, erupcje wulkaniczne, trzęsienia ziemi czy rozległe pożary.

Co roku poszkodowanych w wyniku takich katastrof jest 23-27 mln. ludzi na całym świecie. W ostatnich latach udaje nam się coraz lepiej radzić, ale nie mamy szans z naturą.

Usuwaniem szkód zajmują się specjalne organizacje, m. in.: Czerwony Krzyż (również PCK), Czerwony Półksiężyc, a także wielu wolontariuszy i ludzi dobrej woli.  Naszym zadaniem, jako społeczeństwa, jest staranie się o to, aby jeszcze przed katastrofą czy klęską żywiołową ograniczyć ich skutki, a potem razem wracać do „normalności”.

Unesco Światowy Dzień Nauczycieli

Dnia 5 października na całym świecie obchodzimy dzień Edukacji Narodowej pod patronatem UNESCO.  W tym roku obchodzony będzie pod hasłem wolności nauczania i umacniania pozycji tego zawodu (Teaching in Freedom, Empowering Teachers).

 Według Instytutu statystycznego UNESCO, na świecie brakuje w tej chwili 69 milionów wykwalifikowanych nauczycieli w szkołach wszystkich poziomów nauczania. Bez nich osiągnięcie do 2030 roku celu powszechnej edukacji podstawowej i średniej edukacji będzie niemożliwe.

W Polsce  święto zostało  oficjalnie ustanowione  27 kwietnia 1972r.  Jest ono okazją do podziękowania  nauczycielom za trud włożony w naszą edukacje oraz wychowanie. W tym ważnym dniu wszystkim pedagogom oraz pracownikom naszego liceum życzymy  dużo szczęścia oraz radości z wykonywanej pracy.

Unesco Międzynarodowy Dzień Demokracji pod patronatem Unesco

15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Demokracji pod patronatem Unesco. 

Głównym założeniem obchodów tego dnia jest przypomnienie, czym jest demokracja. To przecież nie tylko rodzaj systemu politycznego, ale również pewien sposób życia i wartości, które są nam tak bliskie: wolne wybory, wolność słowa, sumienia, wyznania, przekonań. A oto kilka cytatów, jak wielkie postaci widzą demokrację:

Z narodu, przez naród, dla narodu” – Abraham Lincoln

Nie może być demokracji bez określonych reguł. Wolność nie znaczy, że można poruszać się po niewłaściwej stronie ulicy” – Indira Gandhi

Demokracja to najgorsza forma rządu, z wyjątkiem innych form” – Winston Churchill

Unesco Dni pod patronatem Unesco

8 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji

Głównym celem obchodów jest przypominanie społeczności świata o jednym z fundamentalnych praw człowieka – prawie do edukacji, która wciąż w wielu krajach i dla wielu ludzi pozostaje dobrem luksusowym, chociaż dla większości z nich stanowi jedyną szansę na rozwój osobisty, poprawę warunków życia i podniesienie statusu społecznego. Dziedzictwo analfabetyzmu jest w większości najbiedniejszych krajów świata przyczyną nierozwiązanych od pokoleń problemów społecznych: biedy, epidemii chorób, nadmiernego przyrostu naturalnego. Edukacja to podstawowe narzędzie budowania społeczeństwa równych szans dla kobiet i mężczyzn, opartego na zasadach demokracji i zrównoważonego rozwoju.

Według najnowszych danych Instytutu Statystycznego UNESCO w Montrealu, wciąż 757 mln ludzi w wieku powyżej 15 lat nie umie czytać ani pisać. Około dwie trzecie z nich stanowią kobiety.

Unesco Szkolne koło Unesco rozpoczyna działalność

Szkolne koło Unesco pragnie poinformować, że w tym roku szkolnym będziemy się starali przybliżyć Wam działalność tej organizacji na szkolnej stronie internetowej.

Unesco zajmuje się rozpowszechnianiem idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży, przyczynia się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie. Zachęca również do szanowania światowego i narodowego dziedzictwa kulturowego.